Údené mäsá a slaniny

- inak aj solené mäsá. Súčasná legislatíva SR rozdeľuje túto skupinu na podskupiny:

  1. Surové solené mäsá, vrátane tepelne neopracovanej šunky. Sú to mäsá vyrábané z celých kusov a vyúdené. Pred konzumáciou musia byť tepelne upravené.
  2. Tepelne opracované solené mäsá, vrátane tepelne opracovanej.
  3. Údená slanina, vrátane údeného bravčového laloku. Sú vyrábané z nasolených celých kusov surovej chrbtovej slaniny alebo vykostených bokov, údených teplým dymom.
  4. Tepelne opracované slaniny a lalok. Sú pred údením tepelne opracované, najčastejšie varením.

Tepelne opracované šunky sa podľa obsahu čistých svalových bielkovín členia na triedy:

  • šunka špeciál– minimálne 16 %  čistých  svalových bielkovín
  • šunka výberová - minimálne 13 %  čistých  svalových bielkovín
  • šunka štandard - minimálne 10 %  čistých  svalových bielkovín

Názvom šunka možno označovať len solené surové alebo tepelne opracované mäsá vyrobené z uceleného kusu stehna, pri hydinovej šunke z prsnej svaloviny.

Technológia výroby údeného mäsa

Základnou surovinou sú kvalitné, ucelené kusy mäsa. Solenie môže byť tzv. nasucho alebo nástrekom dusitanovej alebo dusičnanovej zmesi. Nástrekom sa zabezpečí koncentrácia soli aj v jadre mäsa, ale na druhej strane sa zvýši obsah vody. Za prípustný  nástrek možno  považovať 10 – 20 %-ný podiel. Vyšší nástrek je zneužívaný niektorými výrobcami na „zlacnenie“ výrobku. Po ukončení solenia nasleduje údenie alebo zrenie výrobku. Údi sa teplým až horúcim dymom do zlatohnedej farby. Neúdené šunky zrejú niekoľko týždňov až mesiacov. Špeciálne výrobky, ako napr. Parmská šunka, zrejú  5 - 9 mesiacov.