Trvanlivé mäsové výrobky

Trvanlivé mäsové výrobky sú charakterizované ako mäsové výrobky, ktoré možno skladovať a uchovávať pri teplote prostredia 15ºC a viac. Podľa teplotných podmienok použitých v priebehu výroby ich delíme na :

1.tepelne opracované trvanlivé mäsové výrobky, ľudovo tiež nazývané polosuché salámy. Do tejto skupiny patria výrobky ako vysočina, čingov, turista, strážov, inovec a pod.

2.tepelne neopracované trvanlivé mäsové výrobky , tiež nazývané suché salámy.Svoju trvanlivosť získali fermentáciou a následným sušením.Do tejto skupiny patria výrobky ako: nitran, lovecká saláma, bratislavská klobása, malokarpatská saláma, uherák a pod.