Mäkké mäsové výrobky

Z hľadiska objemu spotreby a výroby ako aj obľúbenosti ide o najvýznamnejšiu skupinu mäsových výrobkov. Celkovo tvorí táto skupina až 50% spotreby všetkých mäsových výrobkov. Patria sem dve podskupiny: drobné alebo tiež sekané mäsové výrobky ako sú párky a klobásy a podskupina - mäkké salámy.

Spoločnou charakteristikou týchto výrobkov  je homogénna (rozomletá)  jemná  štruktúra diela, tvorená najmä spojkou  s mäsovou (alebo aj nemäsovou) vložkou  alebo s kúskami  nadrobno sekaného mäsa. Obidve podskupiny sú v zásade vždy tepelne opracované mäsové výrobky a majú podobné podmienky skladovania (0 - 4⁰C).

Drobné mäsové výrobky sú charakterizované menším priemerom obalov (najmä prírodné a umelé črevá) a požiadavkou na tepelnú úpravu (ohriatie) pred konzumáciou. Patria sem napríklad: Bratislavské párky, Spišské párky, Viedenské párky, Pohronská klobása.  Mäkké salámy sú plnené najčastejšie do obalov s priemerom 40 - 120 mm, a sú určené na priamu konzumáciu v chladenom stave ako nárezy. Do tejto podskupiny patria napr.: Liptovská saláma, Gothaj, Parížska saláma, Pološunková saláma, Šunková saláma, Holandská saláma so syrom.  Mäkké mäsové výrobky možno vyrábať aj ako údené, dekorované alebo inak povrchovo upravené.

Príklad zloženia a výrobného postupu  jemných párkov.

Receptúry a konkrétne výrobné postupy sú predmetom interných noriem každého výrobcu. Legislatíva určuje iba zloženie, resp. minimálne podiely mäsa a výrobný postup pri vybraných výrobkoch ,  ktoré sú označené ako zaručená tradičná špecialita (Spišské párky, Liptovská saláma, Špekáčiky, Lovecká saláma) u ostatných výrobkov je na výrobcovi, aký zvolí pomer a obsah jednotlivých zložiek výrobku. Uvádzaný príklad je preto len na ilustráciu a vytvorenie si predstavy o výrobe párkov.

Materiálová norma na 1000 kg : Jemné párky

Hovädzí zadný výrez - 350 kg

Hovädzí predný výrez – 47 kg

Bravčový chudý výrez I – 20 kg

Bravčový chudý výrez II - 50 kg

Bravčový výrobný výrez s kožou – 310 kg

Bravčové kože – 85 kg

Prísady: korenie čierne mleté - 0,8 kg, muškátový orech mletý - 0,35 kg, pšeničná múka – 33 kg, pitná voda -  315 kg, obaly

Výrobný postup: Všetky suroviny sa rozomelú na kutri (kuter- veľký miešaco –sekací stroj) na jemné dielo. Toto dielo sa potom plní pomocou tzv. narážky do čriev, ručným pretočením čreva (prípadne automaticky na rotačnej plničke) sa oddeľujú jednotlivé kusy párkov s hmotnosťou cca 50 gramov. Výrobok sa vyúdi do požadovanej zlatohnedej farby, potom sa ešte pomocou pary dovarí tak, aby teplota vo vnútri párku dosiahla 70⁰C po dobu najmenej 10 min. Nasleduje sprchovanie  a vychladenie na teplotu +4⁰C.