Obaly mäsových výrobkov

Obal má za úlohu chrániť to, čo predáva a predávať to, čo chráni.

Obal dáva mäsovému výrobku jeho typický tvar a veľkosť, umožňuje označenie výrobku príslušnými informáciami, poskytuje priestor pre upútanie grafikou a farebnosťou.

Medzi najvýznamnejšie vlastnosti obalov patria:

ochrana pred mechanickým poškodením, ochrana pred kontamináciou, ochrana pred absorbciou pachov, ochrana pred svetlom, priepustnosť pre dym a paru, odolnosť voči teplotám, lúpateľnosť, pri konzumovateľných obaloch aj stráviteľnosť.

Obaly podľa materiálového charakteru možno rozdeliť:

Prírodné obaly - najstaršie obaly vôbec, predstavené opracovanými časťami tráviacej sústavy zvierat. Patria sem najmä tenké črevá ošípanej, hrubé (koncové) črevá ošípanej, ovčie črevá, hovädzie črevá, žalúdok a mechúr ošípanej, sieťka (mriežka) ošípanej. Prednosťou čriev je ich stráviteľnosť, dobré vlastnosti pri údení, varení, sušení a zrení. Nevýhodou je ich nepresná kalibrácia  a mikrobiálna kontaminácia.

Priemyselne vyrábané obaly

  • Kolagénové (glejkové) črevá sa vyrábajú zo spodnej vrstvy kože, ktorá tvorí vedľajší produkt pri ich spracovaní. Vyrábajú sa v rôznych kalibroch hrúbky, rôznych návinoch a s rôznou odolnosťou voči teplotám. Sú priepustné pre dym pri údení aj pre vodnú paru pri varení.
  • Celulózové črevá sa používali  najmä v minulosti ako papierové salámové črevá. Z tejto skupiny sú známe ešte celofánové obaly používané pri výrobe lúpateľných párkov.

Plastové obaly

Vyznačujú sa dobrými bariérovými vlastnosťami, širokými možnosťami farebných variácií a najrôznejších potlačí a neobmedzenými možnosťami kalibrácie. Najpoužívanejšie sú plastové črevá na báze polyamidu. Pevnosť a pružnosť tohto obalu umožňuje určité preplnenie pri narážaní diela do obalu, čím sa znižuje výskyt podliatych výrobkov a celkovo krajší vzhľad. Pri dokonalom uzavretí plastového obalu vzniká hermetické prostredie, ktoré po dostatočnej tepelnej úprave môže dosiahnuť vlastnosti polokonzervy či dokonca konzervy. Nevýhodou je nepriepustnosť pre dym, aj keď existujú už aj polopriepustné PA obaly.

Textilné črevá a sieťky

Používané sú najmä pri výrobe suchých salám a údených mias (údené rolované plece). Dodávajú výrobku tradičný, prirodzený vzhľad, umožňujú dokonalé sušenie, ale výrobok prakticky bariérovo nijako nechránia. Ich hlavnou úlohou je udeliť výrobku požadovaný tvar a veľkosť.

Kovové obaly

Sem  patria obaly na konzervy a polokonzervy, ale aj  hliníková fólia na zabalenie pečeňového syra alebo rôzne vaničky a misky na pečenú sekanú a podobné výrobky.