Skladovanie a trvanlivosť mäsových výrobkov

     Trvanlivosť mäsových výrobkov určuje v zásade ich výrobca. Ten na základe laboratórnych skúšok (atestu), ktoré vykonáva akreditované štátne laboratórium, stanoví minimálnu dobu, po ktorú garantuje, že pri správnom uskladnení u výrobku nedôjde k  takým mikrobiologickým, fyzikálnym a senzorickým zmenám, ktoré by mali za následok zdravotné riziko pre ľudský organizmus alebo pre spotrebiteľa nepriaznivé zmeny v senzorických ukazovateľoch.

     Na dĺžku trvanlivosti mäsových výrobkov má zásadný vplyv ich balenie. Vákuové balenie a balenie v ochrannej atmosfére významne predlžuje ich trvanlivosť. Pri takýchto výrobkoch výrobca uvádza na obale presné údaje o dátume výroby a najneskoršej spotreby. Všeobecne však platí, že po otvorení obalu, resp. jeho porušení, treba výrobky spotrebovať do 24 hodín. Ani vákuové balenie však nie je zárukou 100%- nej nezávadnosti. Často môžeme v praxi vidieť  znehodnotené výrobky aj v neporušenom obale ešte v dobe spotreby a naopak niektoré výrobky, ako napríklad údené mäsá, je lepšie po kúpe vybaliť a nechať voľne uložené.

      Uvádzame teda iba veľmi všeobecné informácie o trvanlivosti a podmienkach skladovania mäsových výrobkov za predpokladu, že nie sú vákuovo balené alebo balené v ochrannej atmosfére.

Sekané mäkké MV (párky, špekáčiky)

Skladujeme pri teplote do +4⁰ C, trvanlivosť bez balenia do 7 dní. Obschnutiu a zvráskaveniu čreva sa dá predísť namáčaním do studenej vody. Mierne osliznutie čreva nie je zdraviu nebezpečné a dá sa odstrániť umytím.

Mäkké mäsové výrobky (salámy, šunky)

Skladujeme pri teplote do +4⁰ C, trvanlivosť bez balenia 14 - 21 dní. Po narušení obalu na nákroji obsychajú a ich trvanlivosť sa skracuje na 24 - 48 hodín. Nákroj preto treba prekrývať fóliou.

Varené mäsové výrobky (jaternice, tlačenky, aspiky)

Skladujeme pri teplote do +4⁰ C, trvanlivosť bez balenia do 7 dní. Niektorí výrobcovia garantujú pri tlačenkách aj 21 dní, pri takejto dlhej dobe záruky si pozorne preštudujte obsah konzervačných látok. Pravé domáce krvavé jaternice nevydržia dlhšie ako tri dni.

Tepelne opracované salámy (Inovec, Strážov, Vysočina)

Skladujeme pri teplote prostredia, niektorí výrobcovia uvádzajú  do +15 alebo 20⁰C,  iní neuvádzajú teplotný limit. Dôležité je suché a vetrané prostredie. Tieto výrobky určite dlhšie vydržia voľne zavesené v špajze než vákuovo zabalené v chladničke. Trvanlivosť sa uvádza 21 až 28 dní.

Tepelne  neopracované  výrobky (Lovecká, Malokarpatská, Bratislavská, Čabajka)

Skladujeme ich v suchej, tmavej, dobre vetranej miestnosti. Výrobcovia uvádzajú najčastejšie dobu najneskoršej spotreby 30 dní, ale niektorí aj 90 alebo 120 dní. Rozhodne kvalitná fermentovaná suchá saláma sa po 30 dňoch nemôže pokaziť, ale naopak, jej vlastnosti a chuť sa dlhším sušením zlepšujú. Pri vyšších teplotách sa saláma môže začať tzv. potiť - objavuje sa na jej povrchu tuk, to však nemá vplyv na jej konzumovateľnosť.

Sušené mäsá

Ich trvanlivosť je obmedzená skôr zmenou senzorických vlastností (veľmi pokročilé vyschnutie, zmena farby, vytvorenie povlaku  a pod.) než dátumom najneskoršej spotreby. Skladujeme ich v suchej, tmavej, dobre vetranej miestnosti. Pri povrchových zmenách ich môžeme ošetrovať potieraním jedlým olejom.

Údené mäsá a slaniny

Výrobcovia uvádzajú teplotu skladovania do +12⁰C. Kvalitne zaúdená slanina alebo mäso by mali vydržať aj pri bežnej „izbovej“ teplote. Z praxe však vieme, že nie je údenina ako údenina, a najmä tie s vyšším nástrekom vody (údená krkovička, plece či oravská slanina) od veľkovýrobcov často nevydržia v chladničke ani 3 dni. Pravé, domáce údeniny skladujte  v suchej, tmavej, dobre vetranej miestnosti a tie z hypermarketu radšej rýchlo skonzumujte. Nevhodná kombinácia je najmä údenina s vysokým nástrekom vody zabalená vo vákuovom balení. Už v obchode si môžete všimnúť pod obalom vrstvu tekutiny alebo rôsolu, ktorý je ideálnym prostredím na premnoženie mikroflóry a  veľmi rýchlo sa kazí. Takto znehodnotí celú údeninu.