Označovanie mäsových výrobkov

Podmienky označovania mäsových výrobkov presne stanovujú ustanovenia potravinového kódexu SR.

Potraviny sa musia označovať tak, aby spotrebiteľ nemohol byť uvedený do omylu, najmä pokiaľ ide o druh, vlastnosti, pôvod, zloženie, množstvo, trvanlivosť a spôsob výroby. Označenie v iných jazykoch nie je zakázané, avšak nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.

Povinné údaje na označení mäsových výrobkov (potravín):

  1. názov potraviny
  2. meno a adresa výrobcu alebo distribútora
  3. netto množstvo
  4. dátum minimálnej trvanlivosti
  5. zoznam zložiek
  6. identifikácia dávky
  7. údaje o pôvode
  8. podmienky skladovania
  9. návod na použitie
  10. údaje o množstve zložiek, ktoré musia byť deklarované

      Ak z technických príčin nemožno označovať  mäsové výrobky (prírodné črevá)  na priamom obale, musia sa označiť v dodacích dokladoch, resp. pre spotrebiteľov nakupujúcich v predajni musí byť na viditeľnom mieste umiestnený štítok, výveska s požadovanými údajmi. Rovnako aj pri internetovom nákupe musia byť všetky tieto údaje uvedené v popise položky.

     Dátum spotreby mäsových výrobkov určuje výrobca podľa podmienok výroby, skladovania, balenia tak, aby bola zaručená zdravotná neškodnosť až po dobu uvedenú ako najneskorší dátum spotreby. Mäsový výrobok po tomto dátume nemusí byť nutne nepožívateľný alebo zdraviu škodlivý. Znamená to však, že výrobca už negarantuje všetky požadované vlastnosti výrobku. Trvanlivosť výrobku nie je garantovaná pri porušení obalu a pri nedodržaní podmienok skladovania.

     Názvom šunka možno označovať mäsový výrobok vyrobený len zo stehennej svaloviny (pri hydinovej šunke môže byť vyrobená aj z pŕs).

     Ak sa použijú na výrobu výrobkov vnútornosti, musí sa v označení výrobku uvádzať druh zvieraťa, z ktorého boli získané. Označenie výrobku ako „pečeňový“ možno v názve použiť iba vtedy, ak bolo na jeho výrobu použitých minimálne 20%  pečene.