Zrenie mäsa


Z  technologického hľadiska hovoríme o zrení mäsa od momentu usmrtenia zvieraťa, kedy  dôjde k prerušeniu krvného obehu a k  prerušeniu prísunu kyslíka do svalov. Znižujú sa hodnoty pH v dôsledku nárastu koncentrácie kyseliny mliečnej ako produktu degradácie  svalového glykogénu. Zrenie mäsa je časť procesu zmien mäsa, ktorý označujeme ako autolýzu mäsa a možno ju rozdeliť  do troch štádií, ktoré na seba plynule nadväzujú:

  1. Posmrtné stuhnutie (rigor mortis)
  2. Zrenie mäsa
  3. Hĺbková autolýza (kazenie mäsa)

Rigor mortis

Je prvá fáza autolýzy mäsa typická postupným stuhnutím mäsa, ktoré je sprevádzané podstatným znížením schopnosti mäsa prijať vodu.  Zastavením prívodu kyslíka do svalov nastáva proces tvorby kyseliny mliečnej, ktorá spôsobí zníženie pH mäsa - okyslenie svalov. Samotné stuhnutie svalov je dôsledkom poklesu koncentrácie ATP  (adenozíntrifosfát) pod určitú hladinu, čo má za následok vytvorenie aktíno-myozínového komplexu a svalovina sa stáva tuhšou,  klesá jej schopnosť viazať vodu. Pri hovädzom mäse nastáva nástup  rigor mortis o 3 - 6 hodín, pri bravčovom mäse o 1 - 3 hodiny. Dôležitým činiteľom je teplota mäsa. Úplne stuhnutie nastáva spravidla do 20 hodín a trvá ďalších 24 - 48 hodín. Mäso v tejto fáze zrenia má nevýrazné senzorické vlastnosti a je nevhodné na kuchynské použitie, nakoľko je veľmi tuhé a po narezaní stráca vodu.

Samotné zrenie mäsa

V tomto štádiu mäso nadobúda požadované úžitkové vlastnosti.  Postupným rozkladom kyseliny mliečnej dochádza k uvoľneniu posmrtného stuhnutia a k  zvýšeniu pH.  Zrením mäsa sa zvyšuje rozpustnosť bielkovín, narastá koncentrácia peptidov a aminokyselín, ktoré podmieňujú chuť a arómu mäsa. Pri správnom uskladnení  vyzreje bravčové mäso za 5 - 7 dní, hovädzie za 10 - 14 dní.

Na tieto skutočnosti sa, bohužiaľ,  často zabúda a častokrát až v panickom strachu z pokazeného mäsa považujeme už 2 – 3-dňové mäso za staré a máme strach ho konzumovať. Tu prichádza logicky na rad otázka, aké staré mäso teda najčastejšie kupujeme.  V praxi to vyzerá u bravčového mäsa asi takto: Mäso kúpené v piatok v dobrej predajni bolo pravdepodobne rozbúrané v ten istý deň, prípadne deň predtým. Do predajne ho teda doviezli z bitúnku vo štvrtok alebo v piatok ráno. Na bitúnku bolo teda odporazené v stredu, maximálne v utorok.  Z toho vyplýva, že ste kúpili 3 – 4-dňové mäso. U hovädzieho mäsa to môže byť o niečo viac, 4 - 6 dní.  Ani v jednom prípade ste si však nedoniesli z predajne vyzreté mäso.  Preto je dobré kupovať mäso v určitom časovom predstihu, aby mohlo ešte pred samotným kuchynským upotrebením dozrieť. Bravčové mäaso považujeme za vyzreté na 5 deň, kuracie alebo všeobecne hydinové mäso je vyzreté už za 24-48 hodín od porážky a hovädzie mäso sa dá považovať za vyzreté na desiaty deň.


Ako nechať vyzrieť mäso ?

Budeme hovoriť o vyzrievaní hovädziny, nakoľko práve pri nej je táto téma najaktuálnejšia.V bežnej obchodnej sieti vyzretú hovädzinu nekúpite. Vyplíva to najmä z nedostatočného povedomia  o správnom gastronomickom upotrebení vyzretého mäsa a s tým súvisiacim nízkym dopytom po takejto službe.

Takže ak chcete dobre vyzreté mäso, budete si ho musieť pripraviť pravdepodobne sami.

Ako na to ?

Základom sú správna a stála teplota a primeraná vlhkosť. V zásade poznáme dva spôsoby vyzrievania mäsa a to tzv. mokré, pri ktorom mäso zreje zabalené vo fólií do ktorej  zároveň uvoľňuje šťavu v ktorej ostáva až do vybalenia. Mäso nestáca vlhkosť a šťavnatosť. Tento druh zrenia však nedodá mäsu intenzívnejšiu chuť, za to je však jednoduchší a menej náročný. Druhým a pre domáce použitie vhodnejším spôsobom je suché zrenie mäsa. Pri ňom sa mäso necháva voľne položené na savej podložke (papier, drevo, tkanina) Mäso stráca vodu a mení sa aj jeho farba (tmavne). Na jeho povrchu sa môže vytvoí páchnuca, nevzhľadná vrstva , to však neznamená, že mäso je pokazené. Táto vrstva sa dá pred použitím jednoducho skrojiť a mäso pod ňou je vyzreté a krehké.

Správna teplota. Tá by mala byť počas celej doby zrenia stála, bez výkyvov. Ideálne teplota je tesne nad nulou. Nie však viacej ako + 2°C.

Dĺžka zrenia. Tá nie je striktne stanovená. Literatúra uvádza, že pri hovädzom mäse prebehnú  požadované enzimatické procesy a dostavia sa žiadúce vlastnosti po 10-12 dňoch od porážky.V extrémnych prípadoch sa však necháva hovädzina vyzrievať aj niekoľko mesiacov.

 Viac  o správnom skladovaní mäsa sa dozviete v kapitole  Uskladnenie mäsa.