Sušenie mäsa

V minulosti jeden z najčastejšie používaných spôsobov uchovávania mäsa. Dodnes sa ešte tento spôsob používa v niektorých kultúrach a regiónoch, podmienkou sú však vhodné klimatické podmienky, predovšetkým nízka relatívna vlhkosť max. do 13%.

Sušenie mäsa je jedným zo spôsobov predĺženia trvanlivosti a skladovateľnosti mäsa, kedy je potrebné vhodným spôsobom v relatívne krátkom čase znížiť obsah vody v mäse tak, aby sa zabezpečila jeho mikrobiologická a chemická stabilita. Najčastejšie sa tento spôsob používa na sušenie rýb, ale aj rôznych regionálnych špecialít, najmä z bravčového mäsa. Sušením sa znižuje aktivita vody a tým sa následne devitalizujemikroflóra mäsa, aj keď len čiastočne, pretože po opätovnom zvýšení vlhkosti sa opäť prítomná mikroflóra aktivuje. Mäso sa suší narezané v tenkých plátkoch, zavesené priamo na vzduchu, prekryté sieťkou na ochranu pred hmyzom.

Kľúčovým faktorom pre správne vysušenie mäsa je, aby vnútorné vrstvy  mäsa vyschli skôr, ako sa stihne pomnožiť prítomná mikroflóra. Pri chudom bravčovom alebo hovädzom mäse hovoríme o optimálnom vysušení, keď mäso obsahuje približne 10% vody.  Doba sušenia mäsa sa vo vhodných podmienkach pohybuje v časovom rozmedzí 1 - 2 týždne.

Mäso  sa suší aj v kombinácii s predchádzajúcim nasolením mäsa. Takýmto spôsobom sa vyrábajú niektoré mäsové výrobky ako prosciutto či pastirma. Sušenie v širšom slova zmysle je taktiež významným procesom pri výrobe a zrení suchých tepelne neopracovaných salám.