Predávame mäso slovenského pôvodu

Predávame mäso slovenského pôvodu

Žijeme a pôsobíme na Slovensku, máme radi Slovensko, sme slovenský obchod, a preto chceme predávať predovšetkým slovenské mäso. Náš e-shop je dôkazom toho, že to ide a ešte k tomu aj za rozumné ceny.

Partneri zapojení do siete masodomov.sk  sú napojení na slovenské bitúnky a slovenských spracovateľov mäsa, ktorí im dodávajú denne čerstvé mäso. Niektorí z partnerov dokonca disponujú vlastným bitúnkom a niekoľkí aj vlastným chovom, resp. farmou. Ostatné zvieratá pochádzajú v absolútnej väčšine z neďalekých fariem, vzdialených maximálne niekoľko desiatok kilometrov od bitúnku. Takto získané a spracované mäso sa vyznačuje nepochybne vyššou kvalitou ako mäso dovezené z niekoľko tisíc kilometrov vzdialených veľkokapacitných tovární či dokonca zo zámoria.

O zásadných rozdieloch v kvalite dovozového a slovenského mäsa sa dočítate viac v našom blogu.

Pri každom druhu mäsa uvádzame aktuálny pôvod, teda pôvod mäsa predávaného v daný deň.

Mäso, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôže pochádzať zo Slovenska  (morské ryby, niektoré druhy diviny a hydiny), pochádza od osvedčených dodávateľov s dlhodobo stabilnou kvalitou predávaných  produktov.

 

Prečo kupovať slovenské mäso ? 

  • Iba pri slovenskom mäse vieme s určitosťou garantovať,  že bolo spracované v hygienicky nezávadných podmienkach, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá európskych noriem so zavedeným systémom kontroly HACCP.
  • Každý spracovateľ a výrobca mäsa na Slovensku podlieha stálemu veterinárnemu dozoru, ktorého súčasťou je aj pravidelný odber vzoriek pre laboratórne vyšetrenia.
  • Kúpou slovenského mäsa podporujeme slovenských farmárov, výrobcov krmív, spracovateľov, obchodníkov a v konečnom dôsledku aj samých seba.

 

 

Istota zdravotnej bezpečnosti    Stála veterinárna kontrola            Dávame prácu

                                                                                                               slovenským farmárom

BitúnokKontrola mäsaSlovenský farmár