Slovenská točená saláma

DPH: 20%

Typ produktu: Výrobok

Bežný názov

SLOVENSKÁ TOČENÁ SALÁMA - mäkký mäsový výrobok

Použitie

určené na priamy konzum po tepelnej úprave

Druh balenia

obal: bravčové črevá

spôsob balenia: nebalené,balené v ochrannej atmosfére

Trvanlivosť, pri teplote

Nebalené - 7 dní, balené v ochrannej atmosfére – 10 dní pri teplote: 0 - +4 ºC

Uvádzanie do obehu

veľkoobchod, maloobchod, prevádzky spoločného stravovania

Spotrebiteľ

všetky skupiny spotrebiteľov

Pokyny pre spotrebiteľa na obale

Po otvorení obalu spotrebovať do 48 hodín

Osobné kontroly (podm. distribúcie)

teplota: 0 - +4 ºC

Zoznam surovín a zložiek

bravčové mäso (40 %), hovädzie mäso (23 %), bravčové kože

Ostatné zložky

Pitná voda, prísady, korenie, sušená zelenina, paprikový extrakt, extrakty korenia

Spôsob a rozsah spracovania:

zaúdenie

tepelné opracovanie tak, aby sa dosiahla teplota v jadre výrobku 70 ºC minimálne 10 minút