Sliepka polená

DPH: 10%

Typ produktu: Mäso

Vlastnosti: Do polievky

Charakteristika:

Sliepka je vlastne samica kury domácej určená na produkciu vajec, inak povedané - nosnica. Mäso sliepok sa odlišuje od kuracieho mäsa vlastnosťami, ktoré súvisia s vekom a úžitkovým zameraním zvieraťa. Zatiaľ čo výkrm kurčiat trvá spravidla 40 až 45 dní, sliepky sa dávajú na porážku až po vyradení z produkcie vajec, čo je vo veku 12 -15 mesiacov v závislosti od plemena a spôsobu chovu. Mäso sliepok je vekom tuhšej konzistence, tmavšej farby a s vyšším obsahom tuku. Slepačie mäso je v dôsledku intenzívnej znášky vajec chudobnejšie na minerály a vitamíny. Tieto dietetické vlastnosti zapríčiňujú, že sliepka nie je vhodná na priamy konzum, ale predurčujú slepačie mäso ako ideálne na prípravu vynikajúcej slepačej polievky, ktorej sa pripisujú často až neuveriteľné liečiteľské a posilňujúce vlastnosti.Taktiež sa používa na prípravu perkeltov a niektorých ďalších jedál.

Balenie:

cca 0,5 -1 kg v mrazenom stave

Podmieky skladovania:

pri teplote -18 st.C

Trvanlivosť:

12 mesiacov.