Farmárska sliepka

DPH: 10%

Typ produktu: Mäso

Vlastnosti: Do polievky Zaujímavé

Charakteristika

Farmárska sliepka narozdiel od bežnej sliepky z veľkochovu je chovaná tradičným spôsobom s prístupom k voľnému výbehu. Jatočná hydina je v dokrmovej fáze chovaná na kukurici a pšenici, vďaka čomu má kurča farbu s nádychom dožlta, mäso je oproti bežnej hydine tmavšie a šťavnatejšie. Sliepka je vlastne samica kury domácej určená na produkciu vajec, inak povedané - nosnica. Mäso sliepok sa odlišuje od kuracieho mäsa vlastnosťami, ktoré súvisia s vekom a úžitkovým zameraním zvieraťa. Zatiaľ čo výkrm kurčiat trvá spravidla 40 až 45 dní, sliepky sa dávajú na porážku až po vyradení z produkcie vajec, čo je vo veku 12 -15 mesiacov v závislosti od plemena a spôsobu chovu. Mäso sliepok je vekom tuhšej konzistencie, tmavšej farby a s vyšším obsahom tuku. Slepačie mäso je v dôsledku intenzívnej znášky vajec chudobnejšie na minerály a vitamíny. Tieto dietetické vlastnosti zapríčiňujú, že sliepka nie je vhodná na priamy konzum, ale predurčujú slepačie mäso ako ideálne na prípravu vynikajúcej slepačej polievky, ktorej sa pripisujú často až neuveriteľné liečiteľské a posilňujúce vlastnosti. Taktiež sa používa na prípravu perkeltov a niektorých ďalších jedál.

Balenie

Predávajú sa v chladenom alebo v mrazenom stave, celé alebo delené Hmotnosť jedného kusu je 2,7 - 3,6 kg

Podmienky skladovania

Chladená do +4o C, mrazená pri teplote -18 oC

Trvanlivosť

Chladené 3 dni, mrazené 12 mesiacov.

Pôvod

Farmárska hydina pochádza z malej rodinnej farmy - Farma Lúčny Dvor, Pusté Úľany. Je chovaná tradičným spôsobom s prístupom k voľnému výbehu. Jatočná hydina je v dokrmovej fáze chovaná na kukurici a pšenici.