Bravčový lalok

DPH: 10%

Typ produktu: Mäso

Vlastnosti: Pre domácu zabíjačku

Iný (zľudovený) používaný názov

Podhrdlina, porharlina

Vlastnosti

Veľmi vysoký podiel tukového tkaniva 70- 90%, mal by byť čiastočne prerastaný svalovým tkanivom

Kuchynské použitie

Obvarený a opaprikovaný ako zabíjačkový výrobok, po vyúdení ako slanina, ako surovina do klobás alebo iných mäkkých mäsových výrobkov.

Dietetické hodnotenie

1

Hmotnosť celého kusu na jatočnom tele

0,5 -1,5 kg

Popis

Ide o nehodnotnú časť jatočného tela ošípanej. Je to anatomická časť s nízkym podielom svaloviny a vysokým podielom tuku. Predáva sa v celku s kožou, mali by byť vyrezané miazgové uzliny.