Bravčový bôčik bez kosti

DPH: 10%

Typ produktu: Mäso

Vlastnosti: Vhodné na gril Na pečenie

Iný (zľudovený) používaný názov

slabina

Vlastnosti

Svalovina sa tu strieda s vrstvou tuku, pričom svalovina by mala prevládať najmä pri chudších kusoch, kedy môže byť takmer bez tuku.

Kuchynské použitie

Pečenie v celku, plnenie, guláše, mletie.

Dietetické hodnotenie

2

Hmotnosť celého kusu na jatočnom tele

1,5 - 2,5 kg

Popis

Ide o časť boku bez rebier, predáva sa v celku s kožou.