Bravčové koleno - predné

DPH: 10%

Typ produktu: Mäso

Vlastnosti: Na pečenie

Iný (zľudovený) používaný názov

kolienko

Vlastnosti

Tvrdšie, húževnaté svalové tkanivo s množstvom šliach, tuk iba ako podkožný tuk,v kĺboch obsiahnutý kolagén slúži ako stužovadlo pri huspenine.

Kuchynské použitie

Pečenie v celku, ovarové koleno, ako vývar do huspeniny, vykostené na grilovanie, do tlačenky, jelít, ako surovina do mäsových výrobkov. Po vyúdení na priamy konzum alebo do polievok.

Dietetické hodnotenie

1

Hmotnosť celého kusu na jatočnom tele

0,7 - 1,8 kg

Popis

Ide o menejhodnotnú časť jatočèného tela ošípanej. Je to anatomická časť s nízkym podielom svaloviny a vysokým podielom kostí, vyskytuje sa tu podkožný tuk, množstvo šliach, väzív a pod. Predáva sa v celku s kosťou. Predné koleno je menšie a obsahuje menej mäsa než zadné koleno. Predné koleno je od nohy a pleca oddelené v mieste kĺbového spojenia.